En vacker hinna av cyan

Är du en av dem som fullkomligt älskade mitt recept ”Mustiga pastelltoner och minskad kontrast” så tror jag att du kommer digga detta recept också.

Det följer lite samma tema men denna gång är det mycket mer kalla toner. Lite så att du tänker på det vackra och vilda havet.


Original

1. Färgbalansera och blanda rätt

Skapa ett nytt justeringslager för Color Balance (Färgbalans) genom Layer > New Adjustment Layer > Color Balance (Lager > Nytt justeringslager > Färgbalans).

Se till att Preserve Lumonosity (Bevara luminiscens) är ikryssad. Du ska här jobba med Midtones (Mellantoner). Dra ner det övre reglaget för att få in mer cyan. Ett värde runt -80 eller mindre bör du välj. Dra också det nedre reglaget  åt höger för mer blått. +35 passar fint.

Slå nu om blandningsläget för justeringslagret till Hard Light (Skarpt ljus). Du kan också testa Soft Light (Mjukt ljus) för en lite mer subtil effekt.

2. Ännu mer cyan

Nu ska du skapa ett enfärgat lager. Gå till Layer > New Fill Layer > Solid Color (Lager > Nytt fyllningslager > Enfärgad). Välj en cyanfärgad ton – exempelvis #0fa29d. Tryck ok.

Slå till sist om blandningsläget till Exclusion (Uteslutning) och dra ned opaciteten till ca 20-30%.

En twist med ljusläckage

En twist med ljusläckage

Äntligen tisdag igen. Och nu till ett recept som jag har fått förfrågningar om – till exempel från Emma. Nämligen hur du kan fejka ljusläckage med Photoshop. Detta är min favorit som ger stor kontroll över resultatet.

Jag ger dig tekniken men värdena är till för att ändras hur mycket du vill. Färg och ljus ska passa till din bild. Kör på bara och dela med dig av det du skapar.

Behöver du inspiration? Kika in på Flickr där det finns tusentals bilder med ljusläckage.


Original

1. Kurvor

Skapa ett nytt justeringslager för Curves (Kurvor) via Layer > New Adjustment Layer > Curves (Lager > Nytt justeringslager > Kurvor).

Nu behöver du ha en liten aning om vilken färg ditt ljusläckage ska ha. Detta kan du senare finjustera och förändra hur mycket du vill, men tänk ut något att utgå ifrån. Jag ville åt något lilaaktigt.

För att få fram rätt färg ska du jobba med en eller flera av de tre olika kanalerna – röd, grön och blå.

  • Drar du kurvan uppåt i den röda kanalen får du mer rött och drar du nedåt får du cyan.
  • Drar du kurvan uppåt i den gröna kanalen får du mer grönt och drar du nedåt får du magenta.
  • Drar du kurvan uppåt i den blå kanalen får du mer blått och drar du nedåt får du gult.
  • Drar du kurvan för RGB uppåt får du mer ljus och drar du den nedåt får du mer mörker.

Genom att kombinera dem kan du skapa många olika färger och ju mer du drar upp eller ned desto mer färg får du ut.

Jag drog kurvan i den röda kanalen uppåt för mer rött och kurvan i den blå kanalen likaså för mer blått. Detta gav mig en lilaaktig ton med dragning åt rosa. Jag drog även RGB-kurvan uppåt ett uns för mer ljus.

2. Måla fram ljusläckan

Självklart vill du inte ha effekten över hela bilden. Meningen är ju att det ska bli små läckor i vissa utvalda partier.

Med lagermasken vald i lagerpanelen använder du snabbkommando Ctrl och I (Mac: Cmd och I) för att gömma undan effekten. Välj sedan en lagom stor vit pensel och se till att Hardness (Hårdhet) är satt till 0 %, för att få den väldigt mjuk.

Nu är det bara att måla fram effekten i bilden. Blir det för markant så drar du ned opaciteten på justeringslagret.

Blir färgerna helt åt skogen så är det bara att finlira kurvorna i efterhand.

3. Skapa fler justeringslager för andra effekter

Du kan fortsätta att jobba genom att skapa nya justeringslager för Curves. Dessa kan ha helt andra inställningar.

I min bild skapade jag ett separat Curves-lager som enbart gav mer ljus. Detta målade jag in i andra delar av bilden men också där min färg framträder.

Mardrömslika landskap

För ett par veckor sedan var det lite mörkt och ruskigt i Moderskeppets WebbTV när jag visade hur du kan skapa ett vampyrlikt utseende. Jag tänkte ta upp tråden idag med ett recept som passar landskapsbilder och miljöer ganska fint, om du vill få det att se spöklikt ut.

Mycket hänger givetvis på att din grundbild har rätt känsla. Lite dysterhet och karga miljöer spär självklart på effekten ännu mer. Lycka till!


Original

1. Vinjettera

Börja med att skapa en lagerkopia av din bild – ”Ctrl” och ”J” (Mac: ”Cmd” och ”J”) –  så att du lämnar originalet orört i botten.

Gå därefter till Filter > Lens Correction (Filter > Linskorrigering). Har du en tidigare version än CS5 så hittar du filtret under Filter > Distort > Lens Correction (Filter > Förvrängning > Linskorrigering). Under fliken Custom (Egen) hittar du Vignette (Vinjett). I CS4 och tidigare versionen ser du reglagen direkt när du startar.

Dra Amount (Mängd) nedåt för att mörka ned kanterna så mycket som du tycker passar.

2. Ett gult ljus

Nu ska du skapa ett gult ljus mitt i bilden. Nästan som ett soldis som kommer se lite spooky ut i slutändan.

Gå till Layer > New Fill Layer > Gradient (Lager > Nytt fyllningslager > Övertoning). Först ska du ändra toningens färg. Klicka på toningsrutan för att få upp Gradient Editor (Övertoningsredigeraren).

Klicka på den undre lilla fyrkanten längst till vänster. Klicka på rutan för färg, skriv in färgkoden #fafad2 och klicka ok. Klicka därefter på den högra fyrkanten och ändra färgen till #fffff. Nu går toningen från gult till vitt. Dock så vill du att den ska tona från gult till transparent. Därmed så klickar du på den övre högra rutan och sätter Opacity (Opacitet) till 0%. Klicka sedan ok.

Du ska sätta Style (Stil) till Radial (Radiell). Låt vinkeln vara 90 grader med justera skalan om du vill förstora upp eller minska ljuset i bilden. När du är nöjd klickar du ok.

Slå om blandningsläget till Overlay (Täcka över) och justera styrkan med opacitetsreglaget.

3. Jobba med färgbalansen

Gå till Layer > New Adjustment Layer > Color Balance (Lager > Nytt justeringslager > Färgbalans). Se till att Preserve Luminosity (Bevara luminscens) är förbockad.

Börja ställ in Midtones (Mellantoner). Dra upp reglage nummer två för att få mer grönt. Runt +25 blir bra. Dra även upp det tredje reglaget för mer blått till cirka +20.

Slå över till Shadows (Skuggor). Dra ner det första reglaget för mer cyan till -15. Dra även upp reglage nummer tre ett snäpp. + 10 blir bra.

Sist ska du växla till Highlights (Högdagrar). Dra ner det sista reglaget för mer gult i de ljusa partierna. Här får du testa dig fram till ett bra värde beroende på just din bild. Har du mycket ljusa partier så ska du inte ta i för mycket.

4. Ljusa upp förgrunden

I min bild behövdes förgrunden ljusas upp en aning. Detta är dock inte ett steg som du behöver göra i din egen bild. Men kanske du istället vill mörka ned förgrunden. Då fungerar det lika bra.

Gå till Layer > New Fill Layer > Gradient (Lager > Nytt fyllningslager > Övertoning) igen. Ändra så att det går från vitt till transparent för att ljusa upp. Vill du göra tvärt om så välj svart till transparent. Tryck ok.

Välj stilen Linear (Linjär) och sätt 90 grader. Tryck sedan ok.

5. En lätt blå ton i skuggorna

Välj Layer > New Fill Layer > Solid Color (Lager > Nytt fyllningslager > Enfärgad). Tryck ok på dialogrutan som poppar upp och välj sedan färgen #282866 vilket ger i mörkt blå färg med hint av lila.

För att föra in färgen i de mörka partierna så slår du om till blandningsläget Exclusion (Uteslutning). Dra ner opaciteten till ca 20-30 %.

6. Dämpa färgerna

Skapa ett justeringslager för Hue/Saturation (Nyans/mättnad) via Layer > New Adjustment Layer > Hue Saturation (Lager > Nytt justeringslager > Nyans/mättnad).

Dra här ner reglaget Saturation (Mättnad) till ett värde på ca -30 för att skala bort lite av färgerna.

En fläkt av vintage i Camera Raw

Tisdagen bjuder på ett Camera Raw-recept. Denna gången med aningar av vintage. Det handlar om låg kontrast och gulnade toner. Väldigt vackert och finstämt.

Receptet passar ljusa bilder som till innehållet känns tidlösa. Jag ger dig mina värden men det är fritt att tolka om för en effekt som är anpassad till ditt fotografi. Lycka till.


Original

1. Recovery

Under Basic-fliken (Grundläggande) börjar du med att dra upp Recovery (Återställning) till max. Detta gör att du återfår detaljer i utfrätta områden men också att kontrasten sänks rätt så rejält.

2. Dra ned svärtan och öka kontrasten

För att fortsätta jobba lite med kontrasten på ett ganska subtilt plan kan du dra ned Blacks (Svärta) till botten men väg upp detta med ökad Contrast (Kontrast).

3. Bort med färgerna

Den sista justeringen du gör under Basic-fliken är att dra ned Saturation (Mättnad) något. Ett värde mellan -30 och -40 är lagom.

4. Mindre kontrast med tonkurvan

För att jobba ännu mer med kontrasten, närmare bestämt dämpa den, så ska du slå över till Tone Curve-fliken (Tonkurva).

Se till att du har underfliken Point (Punkt) vald. I rullmenyn ställer du om till Linear (Linjär). Vips så ser du hur lite av kontrasten försvinner.

5. Splittona

Nu ska du jobba mer med färgerna. Det första du gör är att tona skuggor och högdagrar. Gå till fliken Split Toning (Delad toning).

För Highlights (Högdagrar) sätter du Hue (Nyans) till värdet 55 och Saturation (Mättnad) till samma värde. Detta ger en gul ton i de ljusa partierna.

För Shadows (Skuggor) låter du istället Hue vara 206 och Saturation 43. En blå färgton dyker upp i skuggpartierna.

Slutligen sätter du Balance (Balans) till ca + 45.

6. Mixtra med färgerna i kameraprofilen

Nu ska du slå över till Camera Calibration (Kamerakalibrering) – en flik som jag vanligtvis inte är inne och rör runt i men som hjälper till bra med detta recept. Här ska du dra i lite olika reglage för att ytterligare påverka färgerna i bilden.

Under Shadows (Skuggor) sätter du Tint-reglaget (Färgton) till +70. Något som ger mer magenta i bilden.

Vidare sätter du Saturation (Mättnad) under Red Primary (Röd primärfärg) till ca +30. Under Green Primary (Grön primärfärg) sätter du Saturation till +25.

Slutligen låter du Saturation under Blue Primary (Blå primärfärg) gå ned till -55.

7. Toppa med mörka kanter

Detta sista steg är frivilligt men för min bild så passade det perfekt. Nämligen att vinjettera lite lätt.

Gå in under fliken Effects (Effekter) för att komma åt Post Crop Vignetting (Vinjett efter beskärning). Har du Photoshop CS4 så ligger reglagen under fliken Lens Corrections(Linskorrigeringar) istället.

Sätt Amount (Mängd) till ett värde runt -30 för att mörka ner hörnen. Vill du ha mer effekt så är det fritt fram. Dra också upp Feather (Ludd) till 70 för en mjukare vinjettering.

Har du CS3?

Om du har Photoshop CS3 och därmed Camera Raw 4 så finns inte Post Crop Vignetting. Däremot kan du skapa en vinjettering via Lens Vignetting (Linsvinjett) under fliken Lens Corrections (Linskorrigeringar). Du kan dra ner Amount (Mängd) men du kan tyvärr inte styra luddet.