Mardrömslika landskap

För ett par veckor sedan var det lite mörkt och ruskigt i Moderskeppets WebbTV när jag visade hur du kan skapa ett vampyrlikt utseende. Jag tänkte ta upp tråden idag med ett recept som passar landskapsbilder och miljöer ganska fint, om du vill få det att se spöklikt ut.

Mycket hänger givetvis på att din grundbild har rätt känsla. Lite dysterhet och karga miljöer spär självklart på effekten ännu mer. Lycka till!


Original

1. Vinjettera

Börja med att skapa en lagerkopia av din bild – ”Ctrl” och ”J” (Mac: ”Cmd” och ”J”) –  så att du lämnar originalet orört i botten.

Gå därefter till Filter > Lens Correction (Filter > Linskorrigering). Har du en tidigare version än CS5 så hittar du filtret under Filter > Distort > Lens Correction (Filter > Förvrängning > Linskorrigering). Under fliken Custom (Egen) hittar du Vignette (Vinjett). I CS4 och tidigare versionen ser du reglagen direkt när du startar.

Dra Amount (Mängd) nedåt för att mörka ned kanterna så mycket som du tycker passar.

2. Ett gult ljus

Nu ska du skapa ett gult ljus mitt i bilden. Nästan som ett soldis som kommer se lite spooky ut i slutändan.

Gå till Layer > New Fill Layer > Gradient (Lager > Nytt fyllningslager > Övertoning). Först ska du ändra toningens färg. Klicka på toningsrutan för att få upp Gradient Editor (Övertoningsredigeraren).

Klicka på den undre lilla fyrkanten längst till vänster. Klicka på rutan för färg, skriv in färgkoden #fafad2 och klicka ok. Klicka därefter på den högra fyrkanten och ändra färgen till #fffff. Nu går toningen från gult till vitt. Dock så vill du att den ska tona från gult till transparent. Därmed så klickar du på den övre högra rutan och sätter Opacity (Opacitet) till 0%. Klicka sedan ok.

Du ska sätta Style (Stil) till Radial (Radiell). Låt vinkeln vara 90 grader med justera skalan om du vill förstora upp eller minska ljuset i bilden. När du är nöjd klickar du ok.

Slå om blandningsläget till Overlay (Täcka över) och justera styrkan med opacitetsreglaget.

3. Jobba med färgbalansen

Gå till Layer > New Adjustment Layer > Color Balance (Lager > Nytt justeringslager > Färgbalans). Se till att Preserve Luminosity (Bevara luminscens) är förbockad.

Börja ställ in Midtones (Mellantoner). Dra upp reglage nummer två för att få mer grönt. Runt +25 blir bra. Dra även upp det tredje reglaget för mer blått till cirka +20.

Slå över till Shadows (Skuggor). Dra ner det första reglaget för mer cyan till -15. Dra även upp reglage nummer tre ett snäpp. + 10 blir bra.

Sist ska du växla till Highlights (Högdagrar). Dra ner det sista reglaget för mer gult i de ljusa partierna. Här får du testa dig fram till ett bra värde beroende på just din bild. Har du mycket ljusa partier så ska du inte ta i för mycket.

4. Ljusa upp förgrunden

I min bild behövdes förgrunden ljusas upp en aning. Detta är dock inte ett steg som du behöver göra i din egen bild. Men kanske du istället vill mörka ned förgrunden. Då fungerar det lika bra.

Gå till Layer > New Fill Layer > Gradient (Lager > Nytt fyllningslager > Övertoning) igen. Ändra så att det går från vitt till transparent för att ljusa upp. Vill du göra tvärt om så välj svart till transparent. Tryck ok.

Välj stilen Linear (Linjär) och sätt 90 grader. Tryck sedan ok.

5. En lätt blå ton i skuggorna

Välj Layer > New Fill Layer > Solid Color (Lager > Nytt fyllningslager > Enfärgad). Tryck ok på dialogrutan som poppar upp och välj sedan färgen #282866 vilket ger i mörkt blå färg med hint av lila.

För att föra in färgen i de mörka partierna så slår du om till blandningsläget Exclusion (Uteslutning). Dra ner opaciteten till ca 20-30 %.

6. Dämpa färgerna

Skapa ett justeringslager för Hue/Saturation (Nyans/mättnad) via Layer > New Adjustment Layer > Hue Saturation (Lager > Nytt justeringslager > Nyans/mättnad).

Dra här ner reglaget Saturation (Mättnad) till ett värde på ca -30 för att skala bort lite av färgerna.